Baneregler

Generelle regler

  • Alle oppfordres til å vise god oppførsel på klubbens område. HTKs medlemmer må hjelpe til med å verne anlegget og holde det i god stand.
  • Medlemmer i HTK kan ta med ikke-medlemmer for prøvespilling. Dette gjelder 5 ganger. Deretter må ikke-medlemmer melde seg inn i HTK for mer spilling.

Regler for utebaner

  • Vann banen før du begynner, hvis den er tørr.
  • Etter spilling skal banene feies, og hvis nødvendig vannes.
  • Ikke spill på for våte baner, for eksempel etter regnvær.
  • Spilling på utebaner skal utelukkende skje med tennissko, ikke fotball- eller joggesko.

Regler for innebaner

Spilling på innebaner skal utelukkende skje med tennissko eller hallsko som ikke lager merker.

Merk: Utesko som har blitt rengjort er også forbudt å bruke. Oppdager du at dine eller andres sko lager merker, så stopp spillet med en gang!