Tenniskurs barn og ungdom

 • Våre tenniskurs følger det internasjonalt anerkjente «Play & Stay»-konseptet.
 • Kursene er delt inn ulike nivåer for å kvalitetssikre tennisskolen. Det er viktig at alle elementer gjennomgås på hvert nivå, før man går videre til et nytt nivå.
 • Barna deles inn i Rød, Oransje, Grønn eller Gul gruppe. Inndelingen bygger i hovedsak på ferdighet, men tar også hensyn til alder.
 • Vi oppmuntrer alle barn til å trene minst to ganger pr. uke da dette gir en mye større læringseffekt enn kun én trening pr. uke.
 • Trenerne bestemmer når spillerne er modne til å endre gruppe. Spillere kan bli plassert i en annen gruppe enn den foreldrene har meldt de på i. Trenerne vurderer dette ut i fra spillenivå, alder og gruppesamspill.

Vi deler barna inn i 5 kategorier:

 • Barnehage / Tennislek
 • Rødt nivå
 • Oransje nivå
 • Grønt nivå
 • Gult nivå 

BARNEHAGE-TENNIS /TENNISLEK

 • Barnehagetennis er et program for de minste (5 til 6 år).
 • Vi introduserer barna for grunnleggende tennisferdigheter. Hovedfokuset er lek, aktivitet og å ha det gøy.
 • Ved bruk av tilpasset utstyr (røde myke baller, mini-racketer) kommer barna til å lære raskt, mens de har det gøy.
 • Varighet 45 min.
 • Vi bruker «faddere» her.

RØDT NIVÅ

 • Alder: 5 til 9 år.
 • Barna spiller på små baner med korte racketer og myke røde baller. Det gir spillere mulighet til å ha lange ballvekslinger og spille mange ulike slag.
 • Varighet 45 minutter.
 • Assistenttrenere er med her.

https://spillerguiden.no/guide/spiller/6-7/grunnleggende-aktiv-start/

ORANSJE NIVÅ

 • Alder: 7 til 11 år.
 • Oransje nivå er for spillere som skal fortsette å utvikle seg etter rødt nivå. Vi bruker korte racketer og myke baller.
 • Banen er noe større og bredere enn bane på rødt nivå, men noe mindre enn full tennisbane. Spillerne får utvikle seg jevnt både teknisk og taktisk.
 • Dette er siste nivå før man begynner å spille på en full tennisbane.
 • Varighet 45 minutter.
 • Assistenttrenere, evt hovedtrener.

https://spillerguiden.no/guide/spiller/8-10/grunnleggende-aktiv-start/

GRØNT NIVÅ

 • Alder: 9 til 12 år.
 • På dette nivået spiller man på vanlig banestørrelse, og med en ball som går 25% langsommere enn en vanlig tennisball. Det viktigste fokus for dette nivået er å ha det moro og glede seg over å spille tennis.
 • Dette er det siste nivået før spillere går over til vanlige gule tennisballer og det hjelper barna med å videreutvikle alle aspekter av spillet sitt.
 • Varighet 55 minutter.
 • Hovedtrener.

https://spillerguiden.no/guide/spiller/10-12/grunnleggende-aktiv-start

GULT NIVÅ

 • Alder: Fra 12 år og eldre.
 • På dette nivået spiller man på vanlig banestørrelse med normale racketer og standard gule tennisballer.
 • Dette er siste trinn i barnas tennisutvikling. Teknikken og ferdighetene de har lært gjennom de tidligere nivåene i tennisskolen vil de nå kunne nyte godt av her.
 • Spillerne vil videreutvikle ferdighetene de har lært på rødt, oransje og grønt nivå, og nå vil det bli mer fokus på poengspill.
 • Varighet 55 minutter.
 • Hovedtrener.

REKRUTTGRUPPEN

 • For spesielt interesserte yngre juniorspillere som ønsker å satse på tennis og begynne å spille turneringer.
 • Trener minimum 3 x pr uke.
 • Gruppen rekrutteres fra nivåene under, og formålet er å løfte spilleren opp til konkurransegruppen.

KONKURRANSEGRUPPEN

 • For spesielt interesserte juniorspillere som satser på tennis og spiller turneringer.
 • Trener minimum 4 x pr uke.
 • Vi henter også inn andre spillere i klubben som er på et høyere nivå enn juniorspilleren, slik at juniorspilleren til enhver tid vil utfordres av en spiller på et høyere nivå.
 • Spillerne må ha et individuelt treningsprogram som tar hensyn til internasjonale standarder, nå-situasjonen og langsiktige mål.

KURSPRISER

Se priser for 2024 her

PÅMELDING

Påmelding Orange ball – høst 23

Påmelding Rød ball – høst 23

Påmelding Grønn ball – høst 23