Klubbens målsetting

3 x mål HTK

Mål 1: de overordnede målene 2021 – 2023

Samfunn – bidra til en mer attraktiv region å bo og jobbe i

 • Hele året, hele familien, hele livet.
 • Et sportslig kinderegg – gir lengre og bedre liv.
 • Synliggjøre konkrete tilbud og verdiløfter 

Tennis for Alle – demokratisere klubben

 • Aktiviteter for alle aldre – representert i planen.
 • Tilbud for å delta uansett økonomisk status.
 • Integrert og vel ansett uansett sosial status/etnisitet.

Mål 2: HTK som virksomhet 2022-23

Ferdigstille anlegget

 • Uteområder rigget opp og beplantet.
 • Tennis og servicefunksjoner i full drift basert på frivillighet/dugnad i hovedsak.
 • Takbaner klar april 2023.

Profesjonalisere og sikre dugnads basert drift

 • Digitalisert samhandling og kommunikasjon.
 • Personer, roller, prosesser, arenaer og planer på plass.
 • Lagbygging mellom styre, operativ frivillighet og medlemmer.

Stabilisere økonomi 

 • Daglig leder og hovedtrener tilsatt for operativ ledelse, kursing, koordinering, oppfølgning og service innad og uta.
 • Bærekraftig inntjening. Etablert revidert grunnlag for reell mål og økonomistyring. Med vesentlige bidrag hvor HTK søker midler.
 • Restrukturering av gjeld

Mål 3: Borger, medlem og spillermagnet

Sosialt sentrum

 • Det her borgere, kunder og medlemmer velger å treffes.
 • Hver uke hele året gode tilbud/grunner for å velge tennis.
 • Sosiale tiltak går hånd i hånd med det sportslige.

Spillere i vekst

 • Topp trenerteam tar deg dit du ønsker.
 • Bredt tilbud på turneringer, cupper og serier.
 • Du er like viktig som nybegynner som alle andre nivå

2022 og videre Racket Senter – Hofsmarka visjon

 • Bistå i å etablere et idrettslig kraftsentrum i regionen.
 • Anlegget er integrert i kommunens større plan.
 • Gir HTK et enda bredere inntektsgrunnlag og tilbud til regionens innbyggere.