PANGsjonister

En gruppe ivrige tennisspillere er PANGsjonistene. De spiller tirsdager og fredager fra kl.10 til kl.12.

Hvis du har lyst til å bli med eller vite mer ta kontakt med oss.