Informasjon og betingelser for medlemskap

For 2022 gjelder følgende medlemskategorier og priser:

 • Familie: kr 3.500 (to voksne og deres barn under 20 år, med samme bopel)
 • Voksen: kr 2.000
 • Student: kr 1.450 (til og med 26 år mot fremvisning av studiebevis)
 • Under 18: kr 1.000
 • Pensjonist: kr 1.450 (fra året man fyller 70)

Medlemskapet opprettes og betales direkte i bookingsystemet Matchi.se

Vi oppfordrer alle medlemmer til å opprette en egen bruker. Alle medlemmer bør ha egen e-postadresse da det er denne vi bruker som individuell ID. Vi kan ikke bruke 11 sifret fødselsnummer. Systemet blir mest brukervennlig hvis alle i familien, også barn, har egen e-post.

Alle medlemmer skal ha et betalingskort koblet til brukeren.

Medlemskapet gjelder i et år fra den dato medlemskapet blir inngått. Årlig medlemskap trekkes deretter fra kortet den første dagen i hvert påfølgende år, inntil du eventuelt avslutter medlemskapet.

Medlemskapet avsluttes ved skriftlig henvendelse til styret@honefosstennis.no

Medlemsfordeler: 

 • Medlemskapet gir gunstig pris på leie av innebaner, takbaner og utebaner.
 • Gratis tilgang til klubbens godt utstyrte treningsrom.
 • Adgang til bruk av lounge, garderober med alle fasiliteter samt kiosk/vareautomat.
 • Mulighet til å delta på tennisgrupper, kurs, turneringer mv.
 • Et hyggelig sosialt miljø.
 • Medlemmer i Hønefoss Tennisklubb får rabatterte priser på utstyr gjennom samarbeidsavtale med Racket1.
 • Medlemmer i Hønefoss Tennisklubb får rabatterte priser hos Hønefoss Kiropraktikk og rehabilitering.

Dugnad: 

Alle medlemmer plikter å stille på dugnad minst 1 gang i løpet av året, samt ta en kioskvakt ved turneringer. Vi håper alle ser verdien av å stille på dugnad. Din innsats og klubbens eierskap til de arrangementene som dugnadsplikten er knyttet til gir klubben inntekter og sparte utgifter som går direkte til anlegg og aktivitet for medlemmene i klubben.