Strenging av racket

Strenging koster 400 kr (strenger inkludert)

Hvis du ha egen strenger det koster 250 kr.

Ta kontakt med Marta 465 19 757