Strenging av racket

Strenging koster 440 kr (strenger inkludert)

Hvis du ha egen strenger det koster 280 kr.

Ta kontakt med Marta 465 19 757