Strenging av racket

Strenging koster 470 kr (strenger inkludert)

Hvis du ha egen strenger det koster 300 kr.

Ta kontakt med Stevo.