Regler for stigespill

Hovedprinsippene er som følger:

 • Du utfordrer spillere på listen.
 • Du kan utfordre en spiller 3 plasser opp, eller 2 plasser ned.
 • Du kan kun utfordre de som ikke allerede er involvert i en utfordring.
 • Den som utfordrer står for baller av god kvalitet.
 • Kampen skal avvikles innen 7 dager.
 • Spillerne blir seg imellom enig om hvem som booker banen.
 • Kostnad for baneleie deles 50/50 mellom spillerne.

Akseptere/avslå en utfordring
Grunnregelen er at en utfordring må aksepteres, hvis ikke dette skjer gjelder følgende:

 • Hvis utfordrer er rangert lavere enn den som utfordres, overtar den som utfordrer plassen til den som utfordres. Den som ble utfordret flytter ned én plass. 
 • Hvis utfordrer er rangert høyere enn den som utfordres beholder utfordrer sin plass. Den som ble utfordret flytter ned én plass.
 • Er du skadet eller syk må du melde dette til Matchi slik at alle deltagere er kjent med at du ikke er aktuell for en utfordring. 

Kampregler

 • Trekning skjer før man går inn på banen (for å spare tid).
 • Den som vinner trekningen kan velge én av følgende: Å begynne å serve, mottak av serve, eller side å begynne å spille på.
 • No-ad regler tillempes (se eget avsnitt).
 • Vi regner kun game, og kan altså vinne med for eksempel 8-7.
 • Sidebytte skjer hvert tredje game.
 • Dømming skjer i henhold til god sportsånd. Du dømmer «din» side.
 • Den som server har ansvar for å holde tellingen.
 • Bruk kulene for å holde telling på gamene: Hvit = game og farget = seks game. Eksempel: En farget + to hvite = 8 game.
 • Kampen varer 60 minutter og fordeles på:
  • Maks oppvarming – 5 minutter.
  • Spilletid – til det er 5 minutter igjen av timen.
  • Når det gjenstår fem minutter avsluttes pågående game.

Avvikende regler ved spill på utebane:
Et stigespill varer i 60 minutter og fordeles på:

 • Maks oppvarming, inkludert server 5 minutter.
 • Spilletid til det er ti minutter igjen av timen.
 • Når det er ti minutter igjen avsluttes pågående game.
 • Banen klargjøres (kostes) for neste time.

 Etter fullført kamp:

 • Hvis utfordrer vinner over en spiller som er rangert høyere enn seg, overtar utfordrer plassen til den som ble utfordret. Den som ble utfordret flytter ned én plass. 
 • Hvis utfordrer vinner over en spiller som er rangert lavere enn seg, beholder utfordrer sin plass. Den som ble utfordret flytter ned én plass.
 • Hvis kampen slutter uavgjort, beholder begge sine plasser.

Rapportering:

 • Vinner av utfordringen er ansvarlig for å rapportere resultat på Matchi.
 • Matchi oppdaterer automatisk stigen med plasseringer.

No-ad regler:

 • Ved á 40 spilles et avgjørende poeng. Den som vinner dette poenget, vinner gamet.
 • Mottaker velger i hvilken serve-rute (forehand/backhand) han/hun vil ta imot serven fra.