Årsmøtet 2022

Årsmøtet 2022

Kjære Medlemmer i Hønefoss Tennisklubb.
Årsmøtet til klubben ble avholdt torsdag 31 mars. Det møtte opp 26 medlemmer, hvorav 23 stemmeberettigede i våre klubblokaler. Årsmøtet er klubbens øverste organ og en viktig arena for å sikre at vi driver slik som vedtekter og medlemmer ønsker. Dagsorden ble godkjent og gjennomført som planlagt. Det ble vist stort engasjement i flere saker. Ikke alle ble ferdigbehandlet. Som det fremgår av referatet, vil det påtroppende styret  arrangere det vedtatte ekstraordinære styremøtet. Her for å imøtekomme behovet som kom frem på ikke ferdig behandlede saker. Se referat for detaljer. 
Beklager til årsmøtet at jeg ble  forhindret i å delta som planlagt. Dette knyttet til å ha begynt i ny jobb og krav som kom der etter datoen for årsmøtet var satt. Ønsker  personlig å takke avtroppende styremedlemmer for alt det gode arbeide som er lagt ned. Vi har nådd de store og viktige målene vi hadde satt oss. Det hadde ikke vært mulig uten dere. Tusen takk! Samtidig ønsker jeg velkommen de påtroppende styremedlemmer. Gleder oss på vegne av alle i klubben til å bli bedre kjent og ta fatt på oppgavene sammen. Det blir kalt inn til styremøte rett over påske.  
Vedlagt her på webben vår finner du referatet fra årsmøtet. Vi søker å praktiserer åpenhet og transparens. Du vil her finne mye annen nyttig informasjon.

https://honefosstennis.no/download/arsmote-referat-2022/
Følg med på websiden vår for klubbens spennende årsplan. Bli aktivt med, gled deg til store og små tennis opplevelser i 2022.
Hilsen Rune Refvik

Styreleder