Nyhetsbrev Våren 2024

Nyhetsbrev Våren 2024

Vintersesongen er på hell og sommersesongen er rett rundt hjørne. Etter planen skal utebanene være klare 4. mai, avhengig av oppmøte på dugnaden lørdag 27. og søndag 28. april. Mer om det litt senere i nyhetsbrevet.

Ringerike kommune reddet klubben
Som mange av dere har fått med dere, har Ringerike kommune komet klubben til unnsetning og innfridd byggelånet på 12 millioner kroner. Dette er vi utrolig glade for. Det er ikke noen hemmelighet at klubben siste året ikke har klart å betale renter og avdrag på lånet, noe som ville ha ført til konkurs om vi ikke hadde fått til denne løsningen. Høye strømpriser har også bidratt til at klubben har gått med underskudd.

Ønsker flere medlemmer
Med mindre gjeldsbyrde ligger det nå til rette for at vi kan bygge en sunn og god økonomi fremover, men det fordrer nøkternhet og det er et mål om å øke klubbens inntekter gjennom blant annet øke aktivitet og ved å øke antall medlemmer.
Det vil i løpet av sommeren og høsten bli satt i gang en vervekampanje hvor målet er å øke medlemstallet fra dagens ca. 300 til 600 innen 2025.

Avtalen med Stevo forlenges
Det er med stor glede at Stevo ønsker å fortsette som trenger for klubben. Vi er alle svært fornøyd med den innsatsen og det engasjementet han viser for klubbe. Aktiviteten på kurs, juniortrening og protimer har gått opp siste året, og det er ventet at aktivitetsnivået vil ytterligere utvikle seg i 2024.

Dugnad
Som sagt vil det bli arrangert dugnad for å få i stand grusbanene 27 og 28. april. Dugnaden starter kl.10 både lørdag og søndag, og det er fint om dere på forhånd kan melde dere på her, slik at vi kan planlegge og fordele oppgaver på forhånd. Mer info om dugnad kommer neste uka.

Dugnad er en viktig forutsetning for at vi kan drive på en god måte. Det er faktisk slik at det står i klubvedtektene at alle medlemmer skal på minst en dugnad i året. Det kan være flere årsaker til at det ikke passer å være med på vårdugnaden eller høstdugnaden, og det er flere som har etterlyst en mulighet for å «kjøpe seg fri» fra dugnaden. Derfor har styret fra i år innført muligheten til å betale inn et beløp, som da vil gå til å kjøpe driftstjenester. Dette er en frivillig betaling for de som ikke ønsker å bidra på dugnader i HT – vår og høst. Beløpet i fakturaen kan helt fritt endres opp eller ned hvis ønskelig – klubben trenger både inntekter og medlemsinnsats

Betaling for å spill på utebanene
Som et ledd i å bedre klubbens økonomi, ble det på årsmøtet i februar besluttet å innføre en liten avgift for å spille på utebanene. På samme måte som man booker innebaner på Matchi, skal man nå også booke utebanene og betale 60 kroner pr. time. Det vil si at det vil koste 30 kroner pr. person eller 15 kroner pr person om man spille doble.

Sommercamp
Det vil bli arrangert sommercamp for juniorer i uke 26 og uke 33. Mer informasjon og påmelding gjøres gjennom Matchi.

Takbaner
Etter planen skulle takbanene for lengst vært satt i stand og tatt i bruk, men på grunn av at entreprenøren har støpt dekket med helling (på grunn av drenering) har det vært umulig å ferdigstille banene. Det har over lengre tid vært jobbet for å finne en løsning, og det er bare å håpe at banene blir gjort klare for bruk i løpet av sommersesongen.

Avtale med Head
Klubben har i det siste hatt flere møter med Head, som er en stor totalleverandør av tennisutstyr og bekledning. Vi er nå i sluttforhandlinger og vil i løpet av kort tid undertegne en avtale som innebærer at klubbens medlemmer får anledning til å kjøpe racketer, sko, baller, bager etc. til gunstige priser. Vi vil legge ut mer informasjon om dette på honefosstennis.no.

Kaldt vann i dusjen
Som alle sikkert har merket, har det kun vært kaldt vann i dusjene i vinter. Dette skyldes en teknisk feil, som har vist seg være vanskelig å rette opp. Det jobbes videre med å finne en løsning, og vi kan i hvert fall love at det skal være varmt vann i dusjen til høsten.

Sammen skal vi utvikle klubben
Det er kanskje unødvendig å minne om at vi er utrolig heldig som kan være medlemmer og spille tennis på en av Nord-Europas fineste tennisanlegg. Vi har nå også fått hodet over vann, rent økonomisk. Nå er det bare opp til hver og en av oss til å ta vare på det vi har og utvikle det videre. Styret og flere ildsjeler jobber jevnt og trutt for klubben, men det er et sterkt ønske om at flere kan bidra. Vi trenger flere «hender» som kan bidra til å løfte klubbarbeidet til neste nivå. Ta kontakt med styret om du ser at du kan bidra med noe smått eller stor.

Lykke til med dugnad, åpning av utebaner, masse aktivitet og moro i månedene som kommer.

Hilsen

Styret i Hønefoss tennisklubb.