Julehilsen fra styret i Hønefoss Tennisklubb

Julehilsen fra styret i Hønefoss Tennisklubb

Vi kan se tilbake på et innholdsrikt, men også et krevende år i Hønefoss tennisklubb. Her er en kort oppsummering over viktige hendelser:

Trenersituasjonen

Marta har valgt å forlate HTK fra 31.12.23. Marta tiltrådte som daglig leder og hovedtrener i august 2022, og fikk etter hvert med seg Stevo på laget. Styret takker henne innsatsen og for det hun har bidratt med. 

På grunn av en stram økonomi i klubben vil det ikke bli ansatt en ny daglig leder med det første. Stevo vil fortsetter som trener i 2024 og siden vi nå bare har en trener vil vi i større grad utvikle og benytte oss av assistenttrenere fra egne rekker til nybegynnerkurs og andre aktiviteter. Dette tror vi er en god løsning som både gir utfordringer til våre unge talenter og bidrar til økt aktivitet.

Tennisskole

Klubben vil fortsette med den populære tennisskolen i 2024. Tennisskolen har hatt 79 deltakere i 2023, hvorav rundt halvparten er barn. Det vil imidlertid bli noen endringer som en følge av trenersituasjonen. Noen grupper vil bli slått sammen og noen vil bli delt opp. Det jobbes nå med å få på plass gode løsninger til sesongstart. 

Tennisskolen følger skoleruta: siste dag i år er tirsdag 19. desember og begynner igjen over nyttår onsdag 3.januar. Men det kommer snart info og invitasjon til:

– onsdag 20. desember juleavslutning og medlemsmøte, 
– torsdag 21. desember sosial tennis og
– tirsdag 2. januar kick-off for vårsemester.

TFO

Tennis Fritidsordning (TFO) utvider tilbud med tirsdager i tillegg til torsdager. Det starter opp igjen torsdag 4. januar. Ta kontakt om dere ønsker at barna (eller barnebarna) skal være med på dette tilbudet.

Ribbetennis 28.desember 

Vi gjentar fjorårets suksess med ribbetennis i romjula – 28. desember. Som tidligere vil dette være en uhøytidelig turnering hvor vi spiller double-kamper med høy sosial faktor. Vi setter opp lag etter nivå, så her trenger man ikke å ha en partner på forhånd for å bli med. Følg med på Matchi og hjemmesiden og meld deg på!

Gladnyheter

Vår nærmeste nabo, som for tiden er Veienmarka ungdomsskole skal flytte ut fra paviljongene rett over nyttår. Paviljongene, eller brakkene som de også kalles, skal fjernes i løpet av vårparten.

Klubben har fått to millioner kroner i spillemidler, som utbetales til klubben i desember. Midlene skal uavkortet brukes til å nedbetale lån. 

Det er inngått en hovedsponsoravtale med Sparebanken 1 Ringerike Hadeland. Sponsoravtalen gir sårt trengte penger i kassen og vi får en god støttespiller på mange plan. 

Årsmøte 2024

Årsmøtet vil bli arrangert 1. februar i klubblokalet kl. 18:00. Det jobbes nå på spreng for å få på plass kandidater til syret og valgkomiteen. Spesielt er det behov for et styremedlem som har økonomikompetansen og kan ta på seg rollen som kasserer.  

Egen innkalling vil legges ut i god tid, men sett av datoen allerede nå. Vi ønsker at årsmøtet også kan bli et hyggelig sosialt møtepunkt i tillegg til de formelle agendapunktene. 

Dugnad

Hønefoss tennisklubb har lange tradisjoner med dugnadsarbeid. Også i år ble stengingen av utebaner utført på dugnad. Vi ser imidlertid en tendens til at det blir vanskeligere og vanskeligere på få medlemmene til å bidra, noe som fører til at det er en liten hard kjerne som utfører det meste (Stor takk til den trofaste dugnadsgjengen!)  

Styret håper at flere vil stille når vi skal åpne utebanene til våren!

Økonomi

Det er ikke til å stikke under en stol at klubben har en anstrengt økonomi. Som mange andre påvirkes vi av høye strømpriser og renter. Heldigvis har vi en god støttespiller i Ringerike kommune som viser tålmodighet og forståelse. 

Styre har som et klart mål å bedre den økonomiske situasjonen for 2024. Et av tiltakene vil være å øke medlemstallet fra dagens rundt i underkant av 400 medlemmer til nærmere 600. Her håper vi at alle kan bidra i rekrutteringsarbeidet og eventuelt skaffe ny sponsorer og samarbeidspartnere

STYRET ØNSKER ALLE MELDEMMER ET RIKTIG GOD JUL OG GODT NYTT TENNISÅR