Søk GRATIS tennis her!

Flere skal få muligheten å spille tennis – Inkludering og mangfoldstiltak fra NTF

Norges Tennisforbund har fått innvilget sin søknad til inkludering og mangfoldstiltak – Tennis for økonomisk svakere grupper. I tillegg har BNP Paribas gått inn i dette prosjektet med økonomiske midler. NTF har med midlene fra Kulturdepartementet (KUD) og BNP Paribas opprettet et fond på 1,4 millioner kroner.

Hele beløpet skal brukes ut til klubbene. Tidsperioden for aktiviteter tilknyttet denne ordningen er juni 2023 – august 2024. NTF ønsker at flere skal få muligheten å spille tennis. Med denne ordningen tilrettelegger NTF for at klubbene kan inkludere flere barn og ungdommer som ellers ikke hadde hatt mulighet å delta. Målgruppen er barn og unge i alderen 6-19 år i familie med vedvarende lav inntekt. Det gjelder for både nye og eksisterende medlemmer i klubbene.

To aktiviteter som klubbene kan søke på for barn og ungdom i denne målgruppen:

  • Full dekning fra NTF for deltakeravgift for barn og ungdom i klubbens sommerskoletennis i tidsperioden juni-august 2023. Klubbmedlemskap dekkes også.
  • Full dekning fra NTF for treningsavgift for barn og ungdom en eller to ganger i uken i klubbens ukentlige kursvirksomhet høsten 2023 og våren 2024. Klubbmedlemskap dekkes også.

Frist for å søke gratis plass er nå utgått. Vi hadde den glede av å dele ut bare positive svar til alle søkere.