Vil du bidra til å utvikle HTK? 

Vil du bidra til å utvikle HTK? 

Vi trenger flere engasjerte medlemmer til styret og komitéer og vi oppfordrer alle interesserte medlemmer til å melde seg. Les mer om hvilken kompetanse og erfaring styret og klubben trenger i denne saken.  

Årsmøtet blir avholdt 31. mars og vi ber alle medlemmer notere seg datoen i påvente av innkalling. Valg av nye styremedlemmer er en av sakene som står på agendaen. 

HTK skal være en klubb for alle, og styret skal gjenspeile medlemsmassen best mulig. Vi tilstreber kontinuitet i styret, samtidig som vi ønsker en god kjønnsbalanse i styret. Klubben trenger nå flere nye styremedlemmer, men også medlemmer som ønsker å delta i ulike komitéer, som igjen bidrar til styrets arbeid og drift av klubben. 

Vi vet at HTK har mange engasjerte medlemmer som stiller opp på dugnad og brenner for klubbens videre utvikling. Som styremedlem eller komitémedlem får du mulighet til å påvirke klubbens drift og videre utvikling mer direkte. Dette er både spennende og givende, og særlig i den fasen vi er i nå med å bygge opp en større medlemsmasse og nye tilbud. Å engasjere seg i et slikt verv er en flott mulighet til å bli bedre kjent med klubben og lære mer om driften, men også til å få seg nye venner og tenniskontakter.  

Har du lyst til å være med på reisen? 

For å sikre en god kjønnsbalanse i både styret og komitéer oppfordrer vi særlig kvinner som synes dette kan høres spennende ut til å melde interesse. Det viktigste for klubbens drift er imidlertid at vi sikrer oss den nødvendige kompetansen og erfaringen vi trenger for å ivareta klubbens hovedoppgaver:  

  • Sport og turneringer 
  • Økonomi og administrasjon 
  • Bygg og anlegg 
  • Sponsorarbeid 
  • Klubbkultur og sosialt miljø 

Meld din interesse til Valgkomitéen 

Har du lyst til å bidra til klubbens drift og utvikling så meld din interesse snarest til Valgkomitéen, ved Kurt E. Brinch. Valgkomitéen vil snakke med alle aktuelle kandidater og kan svare på eventuelle spørsmål.  

Kurt kan kontaktes på e-post: brinch.kurterik7@gmail.com