Bli kjent med vår nye nettside!

Bli kjent med vår nye nettside!

HTK har fått ny og bedre nettside. Den ser ikke bare annerledes ut, men inneholder også en del ny funksjonalitet som vi her skal presentere deg for.  

Opprettelsen av ny nettside er en del av styrets forbedringer knyttet til klubbens kommunikasjonsarbeid. Den nye nettsiden skal gjøre det lettere for deg som bruker å finne frem til relevant og oppdatert informasjon, og lettere for oss som administrerer siden å oppdatere den.  

Nettsiden er under utvikling og vi vil se an både bruken og fremtidige behov før vi eventuelt legger til flere undersider og mer funksjonalitet. I forkant av lanseringen av ny nettside har vi lagt vekt på å rydde opp i gammel informasjon, gjøre informasjonen søkbar, og lage en god struktur som blant annet bedre synliggjør våre aktiviteter.  

Vi vil i ukene som kommer jobbe mer med innholdet på de ulike sidene. Etter hvert som flere tilbud, tjenester og aktiviteter starter opp vil også flere sider komme til.  

Funksjonalitet på ny side 

  • Hovedmeny: Hovedmenyen gir en rask og god oversikt over hvilke aktiviteter og tjenester klubben tilbyr enten du leter etter en bestemt aktivitet eller ønsker å få oversikt over alle aktiviteter som tilbys til for eksempel barn, pensjonister osv. Vi jobber fortsatt med tekst til en del av disse sidene og flere sider og mer informasjon vil publiseres løpende.  
  • Søkefelt: Helt til høyre på menylinjen, som fortsatt ligger høyt oppe på siden, har du nå fått et søkefelt.  
  • Nyheter: De sist publiserte nyhetene finner du på forsiden, nyeste sak er uthevet til venstre. Ser du etter eldre saker finner du de i arkivet under fanen Nyheter i menylinjen. 
  • Kalender: På høyre side finner du en oversikt over kommende arrangementer i klubbens regi eller som klubben deltar på. Trykk deg inn på de du er interessert i for å lese mer og melde deg på.   
  • Facebook-feed: På høyre side under «kalenderen» finner du siste innlegg fra Facebook siden vår. Du kan trykke på innleggene for å lese mer, like innlegg eller kommentere.  
  • Dokumentarkiv: I hovedmenyen, under Om klubben, finner du dokumentarkivet vårt. Her vil vi vi blant annet laste opp styremøtereferat og årsmøtedokumenter. Ønsker du innsyn i eldre referat eller dokumenter som ikke er tilgjengelig her så ta kontakt med oss.