Nyhetsbrev september

Nyhetsbrev september

Tre områder med gode nyheter!

Positiv utvikling i HTK, sportslig aktivitet for høsten i full gang

Vi ser nå at aktivitetene i klubben er i full gang til tross for at vi sto «noe ribbet» på inngangen av sommeren. Medlemstallet rett under 400 er stabilt. Ett flott team bestående av daglig leder og hovedtrener Marta, sportslig leder Christer, trener James, timetrener Henning og noen timer fra Daniel på fredag morgen, samt 7 assistent trenere / juniortrenere rekruttert fra egne rekker, har startet godt og gis mye god tilbakemelding fra medlemmene. Vi takker også av Allison i rollen som tenniskoordinator for hennes flott innsats frem til i dag. Hun har trappet ned oppdraget sitt som Tennis Koordinator, men er fortsatt med som ivrig tennisspiller. Marta har gradvis tatt over oppgavene som Allison utførte.

Første sportsmøte dette halvår er avholdt. En spennende og innholdsrik halvårsplan 2022 og skisse for 2023 er laget. Aktivitetenes blir lagt ut på web (aktivitetskalender) og hengt opp på tavlene rund om på anlegget. Her er det innhold både for de som ønsker å konkurrere, være grupper, finpusse på topp ferdighetene og for bredde, nybegynnere og barn. Det blir som i forrige termin avholdt et eget tennis og coaching seminar med Christer som også inkluderer juniortrener og andre sentrale bidragsytere. Kurs aktiviteten er på nivå der vi var første halvår, og det er plass til noen fler i enkelte grupper.

Klubbens første TFO er i gang. Tirsdag og torsdag har vi 14 barn hos oss hver uke. Vi søker å inspirere dem med tennismoro, kjekke leker, god lunsj og godt samvær. Forhåpentligvis en investering som kan bli våre neste aktive medlemmer. Vi har oppgradert både inventar, utstyr og anlegget for å gjøre dette trygt og profesjonelt. Vi trenger imidlertid en til to mer frivillige som er med å hjelpe til noen timer disse to dagene.

Øvrige ting som skjer, blir også lagt ut på web som vi nå oppgraderer i kommende dager. Meld deg på knappen «abonnere på nyheter» der. Så får du tilsendt det som skjer direkte på e-posten din. Det er også satt opp to nye TV skjermer vi skal fore med nyheter og nyttig info i gangen oppe og nede, og de 9 nye tavlene satt opp rundt på anlegget skal brukes til å slå opp nyttig info. Forslagskassen håper vi også blir brukt av dere som ikke vil skrive til oss på e-post.  Vi jobber også med å få en ressurs som mangler i styret til å være med som web redaktør og sikre at vi blir enda bedre på kommunikasjon og informasjon. Har du lyst å bidra eller har tips til info som mangler? Ta kontakt!

Vi vil som i fjor, ila høsten, sende ut en spørre og lytte prosess til deg som medlem. Det er viktig at vi som da får inn tilbakemeldinger fra alle våre 400 medlemmer. Som er i ulike faser i livet, har ulike ambisjoner i tennisen, her også forventninger rundt sosiale og kulturmessige forhold. Vi må løpende få vite hva som kan gjøres bedre, gode forslag og innspill, ting dere ønsker fjernet eller settes søkelys på.  Målet er at det kontinuerlig og fortløpende skal være enkelt og takhøyde for å ta opp uønskede ting, utvikling, læring og justeringer. Da kan vi kanskje komme dit at vi primært bruker våre fellessamlinger til å utøve sporten, feire hva vi er stolte av og hva vi har fått til. Det skal oppleves å være gøy og «litt stas» å være frivillig og ta en turn for klubben. Dette er forutsetningen for at vi kan rekruttere frivillige og fortsatt eksistere som klubb. Minner om at vi er inne i «frivillighetens år 2022. Ta kontakt med styret eller Marta for å vite mer.

Takbanene ferdigstilles

Entreprenøren har etter en prosess som har pågått fra mai 2022 og frem til siste møte med HTK uke 36, besluttet å gå «all inn» for ferdigstilling i april 2023. Oppstart av arbeidet skjer umiddelbart og mesteparten vil antatt være gjort før snøen kommer. 

Felles målsetting om en skikkelig åpningsmarkering i april, klargjort for spill for ute sesongen 2023. Asker Entreprenør (AE) vil fortsatt ha ansvaret for jobben/leveransen, og realiserer banene i henhold til spesifikasjonene for tennisbaner. Det kommer ikke ytterligere kostnader som belaster klubben. Alt er allerede betalt.

Videre vil prosjektert løsning sikre at levetiden og robustheten for byggets takfunksjon blir ivaretatt så vi ikke går inn i fremtidige problemstillinger. Vi er varslet og forberedt på at det kan oppstå mindre vannlekkasjer under arbeidet. Dersom følgeskader oppstår, vil Asker dekke disse. 

Takbanene ligger allerede i Matchi, styring av tilgangstrappen er allerede klar. Tennis belegg, sand, nett, og ballfangernett rundt banene ligger klar (nettet enda ikke mottatt de fra leverandør). Utstyr for bane pleie er ikke innkjøpt og vi skal finne en løsning for å stoppe baller «på avveie» mellom banene. 

Åpningen av banene er enda i planlegging. Ut fra at takbaner fortsatt er unikt og spennende, så er det signaler om at både tennisforbundet og kommunens ledelse vil bidra med tilstedeværelse og vi vil få tak i gode spillere for å lage god underholdning. Dette skal bli en festdag for alle som tålmodig har ventet på åpningen. Sammen med ny ledelse, trenere, flotte medlemmer, og Casper Ruud, vil dette bidra til å sikre at vi får enda flere begeistrede tennisglade medlemmer. 

Åpningskomite Takbaner må på plass i løpet av november 2022 for å sikre ferdigstillelse og festivitas!! Medlemmer som ønsker å ta i et tak, ønsker HTK at de tar kontakt med Thomas Johannesen på 92079895

Ett årskontroll av anlegget under ferdigstilling

Som kjent er det en del bygnings og funksjonsmessige restanser fra byggeperioden. Det er gjort en større jobb med å kartlegge alle «ikke utførte korreksjoner» fra overlevering, samt avdekke det som er igjen av øvrige restanser. Denne prosessen er i full gang og forventes ferdigstilt før høsten er over. AE og en rekke underentreprenører utfører. Kontroll utføres og signeres ut i henhold til god praksis.  

Denne prosessen er viktig for å sikre at vi ikke går på kostnadssmeller i årene som kommer, samt å sikre at driftsrutiner og funksjoner er dokumentert og rutiner for oppfølgning er på plass. Dagens krav til bygg og eiendomsforvaltning er krevende og klubben rigger oss til for å sikre at vi har bygget i en tilstand som sikrer lave kostnader, lite feil og mangler og god drift. Alle kontrakter, prosedyrer, økonomiske forpliktelser, etc settes nå i system. Imidlertid må alt dette følges opp løpende i et «årshjul» som krever ansvarspersoner, innsats, kompetanse og tid.  Dette må utvikles videre.

For å sikre fremtiden, så ønsker vi å invitere de som har kompetanse eller interesse til å være med i teamet for å holde bygget i topp stand med lave kostnader. Forbli som en stolthet for klubben og regionen. Vi trenger flere i klubbens medlemmer som frivillige for å løse denne oppgaven. Ta kontakt med Thomas Johannessen 92079895

Så takker vi også varmt for de som allerede gjør en flott jobb med anlegget. Uten dere hadde vi ikke vært der vi er i dag. Kom gjerne med spørsmål eller innspill.

Hilsen Styret HTK.