Nyhetsbrev oktober

Det skjer mye på kurs og aktivitet for medlemmer  

Tennisskole har ca 100 elever med 100 % hoved trener og 50% hjelpe trener. Det er fortsatt ledig plass for nybegynnere – bare ta kontakt med trenerne.
3 av junior trenere har deltatt på TennisKids trener kurs i Oslo Tennisarena.
2 spillere, Linus og Jana, har vært på region samling og trente med andre klubber. Begge spilte ROGy turnering i Asker.
HTK har deltatt på en svært viktig og stor tennis event dette året. Det er Coaches Conference som ble avholdt 29.10

Neste aktivitet som skjer nå er damenes kveld. Følg med på websidene våre og meld deg på.

TFO er en suksess, mye tennis glede. De som organisere TFO gjør en kjempe jobb.  

TFO er godt i gang, barna koser seg veldig både på bane og på galleriet/klubblokalet. Lars og Marta er de viktigste aktørene her, men de får mye hjelp av Rayhane, Marina og Virginia.

James forlater HTK / Ny trener inn

Det var kjempefint å bli kjent med James, og mange som kommer til å savne han. Vi har heldigvis Tomas Pereira som skal steppe inn for ham og ta godt vare på elevene. Det er en glede og se Tomas igjen i klubben. For dere som ikke vet, var han ivrig som junior i vår klubb. Han spilte mye i årene som har vært. Vi jobber kontinuerlig med å utvikle trenertilbudet i klubben og vil ha mer info til dere om neste års program senere i høst.

Vi kommer også tilbake med en grundigere introduksjon av Thomas

Stigespill

Stigespill er godt i gang med 26 påmeldt foreløpig. Påmelding er fortløpende og anbefales å bli med! Det er bra for å øve seg på kamp, trene og ikke minst ha det sosialt og bli mer kjent med andre medlemmer. Etter noen runder ligger du i rankingen hvor med mange andre på ditt nivå.

Utebaner er stengt etter sesongen 2022, laber deltakelse av frivillige.

Som du sikkert vet er nå utebanene stengt. Vi hadde lav deltakelse på dugnad (2) men vi klarte å blåse vannet ut av vannsystemet som forberedelse for vinteren, samt å rydde bort alt utstyr. Vi gleder oss til å åpne banene igjen noen gang etter Påske. Sjekk kalender og bli med på vår dugnad. I mellomtiden er det mye å glede oss over med den flotte hallen!

Nyheter om drift av hallen

Dessverre så har klubben nok en gang blitt utsatt for hærverk. Den røde hytten har fått knust store deler av taket og en rute er slått inn. Videre er også noe utstyr skadet. Det er video av gjerningspersonene. Saken er meldt både til politiet og forsikringsselskapet. Vi har også dialog med skolen. Ambisjonen er å få tettet taket før vinteren kommer.

På økonomisiden har Sparebankstiftelsen gitt HTK kr. 200.000,- som bidrag til ny gulvaskemaskin. Den nye Karcher gulvvaskemaskin er plassert i rengjøringssentralen, og kjøres av frivillige 2-3 timer pr uke. Dette sammen med kjøring av støvsugermaskinen bidrar stort til at anlegget skal fremstå slik HTK ønsker. Dette er vi stolte av!

Sparebankstiftelsen har vært på befaring på anlegget og vi har takket dem for store bidrag til gjenreising og utrustning av anlegget. Etter dette besøket har vi søkt og fått ytterligere  kr. 120.000,- NOK til etablering av verksted / maskinrom i den røde stuen, Matchi adgang på port 2 utebane og Matchi adgang på utetoalett.

Det er helt fantastisk og absolutt nødvendig med sånne type bidrag. Styret ønsker enda flere tips om steder HTK kan søke om støtte / midler. Ta kontakt med oss på styre mailen.

Lys på fasade og fellesarealer sponset av RK

Kommunen har inngått avtale med klubben om å sponse lys på området på veg inn til hallen og fasaden vår. Dette vil gjøre det triveligere og tryggere å ankomme og forlate bygget i mørketiden. Antatt realisering primo november.

Asfaltering av gangveier og utenfor rømningsveier sponses av RK

Kommunen er eier av tomten vår og området rundt. Skoleaktiviteten har dratt lenger ut en forespeilet. Klubben har slik søkt om at kommunen kompenserer oss med å asfaltere området fra der asfalten slutter frem forbi inngangen vår ned til bane 3 og videre rundt til nødutgangen overfor røde hytten. Antatt realisering primo November.

Treningsrommet

Treningsrommet blir flittig brukt av medlemmer og andre! Ungdomsskoleelever har blitt observert inne i rommet? BRY dem og ta ansvar. Det har blitt slått stort hull i en vegg. Ingen sier fra at de har vært uheldig. Treningsrommet er kun for medlemmer av HTK. Les regler for bruk av treningsrom. Sørg for at dør inn til lokale er stengt etter deg, samt at dør ut til det fri er stengt.

Meld deg som frivillig HTK trenger alle bidrag lite og stort.

HTK er 100% avhengig av frivillighet fra alle medlemmer, «felles innsats for en god Tennis» Kontakt Marta eller se på webben vår og tavlene hvor vi vil legge ut forslag til ting vi ønsker bidrag til.

Kommunikasjon

Følg med på infotavlene som ser hengt opp her er det mye nyttig informasjon. Forslagskasse er hengt opp. Vi holder websiden oppdatert og publiserer i sosial media så godt vi kan.