Nyhetsbrev Desember

Nyhetsbrev Desember

TFO, Tennisskolen og trening tilbud
TFO har gått bra og barna som er med på det er veldig fornøyde og ser framgang på bane. Vi har plass til flere så alle medlemmene utfordres til å reklamere litt for opplegget. Vi følger skoleruten og hadde siste dag 20.des. Vi starter igjen rett etter nyttår.
Marta har blitt kontaktet av en skoleelev fra 14 år som vil være hjelpe trener og bidra i klubben på forskjellig måter. TFO barna er veldig glad i han og han er ivrig og ta trener kurs å hjelpe skape godt miljø for barna i klubben.

Tennisskolen avsluttet uke 50 og starter igjen rett etter nyttår 2.januar.
Send gjerne e-post om hvis du har lyst å ha prøve time eller prøve å bli med på tennis kurs. Det blir forskjellig tilbud til medlemmer fra januar (nybegynner kurs, droppin, tennis-fitness og flere).
For påmelding du kan benytte lenken her: Tenniskurs – Hønefoss Tennisklubb (honefosstennis.no)

Konkurranse tennis
Jana spilte turnering på Moss 4.11.2022
Herrer spilte på Rykkin Region Innendørs Serie

Sosiale aktiviteter
I november/desember hadde vi noen sosiale aktiviteter. Det ble den første Damenes Kveld og det var fantastisk gøy! 12 damer hadde trening, mini turnering med premier og middag med masse kos etterpå. For barn ble det Tacotennis; veldig hyggelig og sosialt. Det vår ca 15 barn på forskjellig alder. 1 bane med mini tennis aktiviteter og 1 bane for junior spillere. Hyggelig felles taco middag etterpå. Så hadde vi Juleavslutning 13.desember. Cirka 50 medlemmer kom, det ble servert grøt og gløgg. Vi hadde lyn-lotteri men mange forskjellige små premier. Det var også salg av utstyr fra partneren vår Mastersport. Spesielt morsomt å se mye aktivitet på banene hvor medlemmer fra forskjellige grupper (alder/nivå) spilte sammen på tvers av disse grupper.
Vi har også noen grupper som spiller tennis til faste tider (PANG-sjonister og veteraner); vi inviterer til ny nybegynner grupper. Ta gjerne kontakt på trener@honefosstennis.no

Stigespill
Er en suksess, kjempegøy! Nå er vi 22 stk. Ny runde begynner 9.januar, du spiller når du vil på eget nivå. Alle kan bli med. Meld deg på Stigespill – Hønefoss Tennisklubb (honefosstennis.no)

Treningsrommet
Treningsrommet blir flittig brukt av medlemmer og andre! Ungdomsskoleelever har blitt observert inne i rommet? BRY dem og ta ansvar. Det har blitt slått stort hull i en vegg. Ingen sier fra at de har vært uheldig. Treningsrommet er kun for medlemmer av HTK. Les regler for bruk av treningsrom. Sørg for at dør inn til lokale er stengt etter deg, samt at dør ut til det fri er stengt.
Styre har mottatt ønske om speil på vegg.

Trenerstatus
Vi har Marta som hovedtrener; hun er også daglig leder.
Vi er veldig glad for at Stevo begynner 2. januar (egen informasjon kommer)
Tomas P. har flyttet til Oslo avsluttet som vikar trener uke 49
Assistenttrener, Marta benytter de etter behov

Kurs for Kontrollkomitéen
Viken Idrettskrets har gjennomført kurs for kontrollkomiteen samt dekler av styre.

Klubbbtøy
Bestillingen til JUL 2022 er levert og sendt inn på trykk og vi håper bli klart for levering ut til medlemmer før Jul!

Nyheter og drift hall og anlegg
Rengjøring av banene utføres med den ny gulvaskeren som Sparebank1Ringerik Hadeland har sponset 200.000,- til. Lars B. er strålende fornøyd «Tenk at HTK har en så flott maskin» Mye bedre inne miljø.
Trampoline på veggen bane 3 er prøveprosjekt, den er til å slå på samme som betongvegg bane 1.
HTK har solgt maskiner fra 90 tallet som er omsatt i kompressor som skal brukes til vedlikehold av vanningsanlegg utebaner, dette innebar et 0,- budsjett😊
Asker Entreprenør har HTK løpende dialog med i forbindelse med de utbedringsarbeidene som er startet på.
Takbaner er planlagt åpnet 22.4.2023 (kun med litt værforbehold gjennom vinteren).
Utbedringsarbeidene fra 1 års befaring skal i hovedsak ferdigstille i 2022
Hærverket på den røde stua er utbedret av forsikringsselskapet «Tak og vindusrute» 😊
Det er utført årskontroller på Heis, Brannalarmanlegg, Treningsutstyr, Røykluker

Nb! I felleskap må vi som likeverdige medlemmer ta vare på anlegget, inklusiv inventar, etc.

Hærverk
Politiet har henlagt saken Knust tak rød stue. Gjernings personen går fri!
Hærverk på utebordtennis avholdt møter med HUS og de som har utført skadeverk.

Asfaltering og lys
Anlegget ute er fremdeles i utvikling. Det blir litt mer lys! Ringerike kommune skal bekoste lys på HTK adkomstvei, pris er innhentet, venter på at RK bestiller. Vi er også veldig fornøyd med at Ringerike kommune har asfaltert HTK sin adkomstvei; dette er veldig bra!

Utleie av lokaler
Private arrangement for klubbens medlemmer. Se hjemmeside Utleie av klubblokalet – Hønefoss Tennisklubb (honefosstennis.no)
I november og desember har vi leid ut til Hov US lærere samlinger og til en privat samling. Det blir noen kr i kassa til HTK, veldig kjærkommen kr.

Årshjulet/ aktivitetskalender2023
Aktivitetskalender for våren 2023 har begynt å fylles på. Du kan ta en titt på veggen i hallen eller sjekk websiden for å se forskjellige aktiviteter og viktige datoer.
https://honefosstennis.no/events/

Infoskjermer (følg med på hva som skjer)
Infoskjerm inngangsparti samt den ene stor skjermen i lobby (det vil også komme opp en skjerm i U.etg. vises nå hvem som spiller på bananene registrert i Matchi.
Aktiviteter og annen info. vil rullere på skjermene

Spørreundersøkelse
Det var 23 svar av ca. 350 medlemmer.
Noen har fått svar på enkelte ting, men HTK vil jobbe med innkommende tilbakemeldinger/svar.
Takke for tilbakemeldingen som vil gi HTK sine medlemmer større tennis glede

Frivillighet
Meld deg som frivillig HTK trenger alle bidrag lite og stort.
HTK er 100% avhengig av frivillighet fra alle medlemmer, «felles innsats for en god Tennis» Kontakt Marta eller se på webben vår og tavlene hvor vi vil legge ut forslag til ting vi ønsker bidrag til.

Kommunikasjon
Følg med på infotavlene som ser hengt opp her er det mye nyttig informasjon. Forslagskasse er hengt opp. Vi holder websiden oppdatert og publiserer i sosial media så godt vi kan.
Kom gjerne med spørsmål eller innspill. Følg med på www.honefosstennisklubb.no og på Facebook.

God Jul og Godt Nyttår og masse TENNIS GLEDE i 2023

Hilsen Styret HTK