Godt Nyttår

Godt Nyttår

Kjære klubbmedlemmer, tillitsvalgte, frivillige, supportere og andre

Ved inngangen til 2023, vil vi på vegne av Hønefoss Tennisklubb, ønske at vi takker hverandre for hva vi sammen har skapt av aktiviteter, verdier, samhold og gleder i 2022. 

En kort oppsummering av 2022 forteller:
Årets undersøkelse viser at vi i stor grad har fornøyde medlemmer og at vi lykkes med å beholde et stabilt antall medlemmer på ca 350. Tross betydelig økte utgifter har vi gått ut i balanse / 0 resultat. Vi har gjennomført de aktiviteter, inklusive etablering av TFO/SFO, vi hadde satt oss fore i masterplanen. Vi har langsiktig ansatt en dyktig hovedtrener og daglig leder som nå er godt i gang. Dette er helt nytt og gjør en stor forskjell for klubben. Videre ønsker vi fra 2 januar velkommen en ny )trener (Stevo) som dekker mange nivå og områder. Han flytter i disse dager med kona til Hønefoss og skal være med oss i mange år. Egen intro av han kommer. Vesentlig er også at vi har fått kontroll på ferdigstilling, oppgradering og innkjøring av anlegget. Herunder at takbanene ferdigstilles med åpningsfest med ordfører og snorklipping til våren. Vi har vi tett dialog med kommunen, stiftelser, bank etc angående søknader om støtte, langsiktig gjeld, utvikling av området rundt anlegget etc.  Videre oppleves det at anlegget er blitt et hyggelig miljø og samlingspunkt for medlemmer i alle aldre. For oversikt over alle de øvrige gode ting som har skjedd, henviser vil til de de siste månedsbrevene våre, FB og websiden. Der er det masse spennende å lese. Lenke: Nyhetsbrev Desember – Hønefoss Tennisklubb (honefosstennis.no)

Hva betyr egentlig ordet KLUBB? 
I stort betyr det en sammensetning av mennesker, dvs et sted å «HØRE TIL». Hos oss betyr det at du har valgt deg tennis som tema og sted å høre til, samt hvor du er velkommen bland venner og i hovedsak likesinnede rundt dette. Ut over tennis som sport,  kan det være så ulikt hva hvert medlem ønsker og har av forventninger. Slik utfordrer det klubben å lage tilbud som dekker de ulke grupperingene sine ambisjoner, interesser, sosialt og mye annet. 

Medvirkning til utvikling av klubben
For å sikre oss at vi har medlemmenes medvirkning, ønsker og behov i sentrum, så har årets spørreundersøkelse kombinert med dialoger med medlemmene, vist at vi faktisk dekker det meste. Målet med denne undersøkelsen er at vi  ved oppstarten av «masterplanen for 2023» som blir lagt ut i kommende dager,  dekker de behov som ønskes. Vi ønsker gode prosesser med medlemmene hvor forslag, kritikk, ønsker om deltagelse i klubbarbeidet og annet, kan fremmes og korrigeres for kommende år. Slik har vi etablert metodikk for systematisk læring og utvikling. Dette skal og bidra til årsmøter som blir hyggelige og konstruktive opp mot valg og tema som bygger klubben videre. 

Ambassadør rollen
Klubben ønsker å være på et så bra nivå at medlemmene selv ønsker å være  «ambassadører». Det vil si å være stolt av sporten og klubben. Stolt av hva klubben og tennisen står for. Her er det mye å velge i. Ikke mange andre kan si at en har en sport som kan dyrkes hele livet, spilles hele året og hvor enn du reiser så finner du en bane og likesinnede. En bestemor på over 80 kan spille med glede med sine barnebarn. Så vel som at ungdommer finner gjengen sin på banen og loungen etter skolen. Eller at et medlem velger å legge konfirmasjonen og festen til anlegget vårt som er rigget med kjøkken, lokaler og utstyr til å ta i mot nær 70 gjester til fest. 

Klubben har et stort potensiale
Vi har plass og trenger flere medlemmer og mer spilling gjennom døgnet. Vi ønsker å holde prisene på tilbudene nede på et nivå som sikrer målet om «tennis for alle». For å dekke inn de økte utgiftene samfunnet nå gir oss, ønsker vi derfor å få flere medlemmer å dele utgiftene på, og at vi øker inntektene med å spille i større deler av anleggets åpningstider. Det vil bli laget kampanjer for dette  og annet gjennom året og vi vil involvere alle medlemmene til å bidra. 

Til slutt en ekstra stor takk
Takken går til alle dere som bruker masse tid, omsorg og kjærlighet til klubbens drift og utvikling. 2022 har vært frivillighetens år i Norge. Uten dere frivillige, tillitsvalgte, ildsjeler som «bare får ting gjort», så ville vi ikke være den klubben vi har på gang. Men vi trenger flere som melder seg aktivt med. Det gir en ekstra god følelse å bidra til det samfunnet vi er en del av og noe som er større enn oss selv.

Gleder oss til å se dere alle i 2023

Beste ønsker fra daglig leder
Marta Marcinkowska

Beste ønsker fra styret
Rune Refvik