GAME OVER?

GAME OVER?

Vi trenger alltid din hjelp… men nå… NÅ ER DET ALVOR!

Hønefoss Tennisklubb er etter kandidater til ledervervet og kasserer vervet da disse ikke lot seg innvelge på årsmøtet.

Derfor vil det bli gjennomført ekstraordinært årsmøte torsdag 4.mai, hvilket betyr snarlig tilbakemelding fra medlemmer!

Det oppfordres også at medlemmer tar kontakt med andre medlemmer og evt. foreslår på vegne av disse. Valgkomitéen følger opp og samarbeider med styret.

Så her oppfordres alle til at klubben vår lykkes!

Tilbakemeldinger på denne oppfordring kan sendes:
– Valgkomitéen v/Kurt E. Brinch, e-post: brinch.kurterik7@gmail.com / tlf. 900 87 876
– Styret v/fung. leder Thomas Johannessen, e-post: thomas.johannessen@ncc.no / tlf. 920 79 895