Hurra for alt vi får til sammen!

Hurra for alt vi får til sammen!

Hurra for alt vi får til sammen! 

Det har skjedd mye for HTK de siste årene. Vi har mye å være stolte av og dette ønsker vi å synliggjøre for alle dere som er med på reisen. Den følgende listen er på ingen måte uttømmende, men vi har plukket ut noen aktiviteter og hendelser som vi håper  vi alle kan glede oss over.  

 • Medlemsrekord: HTK har økt fra 76 betalende medlemmer i 2019 til 372 per november 2021. Dette er en fantastisk utvikling! Vi har imidlertid plass til mange flere, så inviter med deg venner og kjente til å prøvespille eller til å ta kurs.  
   
 • “Tennis for alle”: Vi har per i dag et godt spenn i vår medlemsmasse med 233 familiemedlemskap, 128 medlemmer under 18 år, 26 pensjonister (fra 67 år), herunder 10 medlemmer født 1941 eller tidligere. Dette mangfoldet og aldersspennet bør også legge godt til rette for at alle bør finne noen likesinnede sportslig og sosialt.  
   
 • Mange går på kurs: Vi har aldri hatt så mange påmeldt kurs i løpet av en sesong før. Kurstilbudet er også utvidet til 21 uker fra høstsemesteret 2021. 
   
 • Nytt digitalt klubbverktøy og bookingsystem – MATCHi:  Vi gleder oss over alle mulighetene og potensialet som ligger i det nye verktøyet vårt.  Noen “barnesykdommer” og rusk i oppstarten har det vært, det er vanskelig å unngå ved en større omstilling. Men vi håper dere bruker appen og opplever den som mer brukervennlig enn foregående system. Vi vil også komme med mer informasjon om mulighetene som ligger i appen, som for eksempel å søke etter noen å spille med.   
   
 • Endelig offisiell åpning av nytt anlegg: 12. september ble det arrangert offisiell åpningen av Ringerike Tennissenter med snorklipping ved ordføreren, taler og showkamp. Åpningen ble dekket av Ringerikes Blad og NRK Radio intervjuet styreleder Rune Refvik i forkant av markeringen. 
 • Vi har fått et damelag: På svært kort varsel fikk vi på plass et damelag som kunne spille 2.divisjonskamper denne høsten. Tross lite felles trening og et relativt intenst kamp-oppsett la damene ned en solid innsats for klubben. Vi gleder oss til fortsettelsen! 
   
 • Strålende innsats av de unge: Kairo Garcia har imponert i høstens turneringer og som hjelpetrener for Pål Eirik og Henning ved ferieavvikling og sykdom. Vi vil også rette en stor takk til Sondre Billington som også har trådt til som hjelpetrener. 
   
 • Vi er i gang med klubbmesterskap: Vi avholdt det første klubbmesterskapet i nytt anlegg ble avholdt 30 – 31. oktober. Da var det seniorene som kjempet om heder og ære. 13 – 14. november er det turnering for ferske spillere og de som har spilt litt før. Juniorene avslutter høstens klubbmesterskap helgen 20 –21. november.  
   
 • Formidabel dugnadsånd: Vi ønsker å takke alle frivillige som har bidratt til ferdigstilling av anlegget vårt og forberedelser og gjennomføring av åpningen, som blant annet har omfattet flytting av masser, steinlegging, utrulling av plen, rigging av teknisk utstyr matlaging, salg og servering. I denne sammenheng vil vi også takke de frivillige som bidrar til  vedlikehold og drift igjennom året. Frivilligheten er både en verdi og en grunnsten i klubben som vi er veldig stolte av, men på ingen måte tar for gitt.  
   
 • Norges fineste anlegg: Til slutt må vi jo bare påpeke at vi har et utrolig flott anlegg! Vi håper dere bruker det, tar vare på det og gleder dere over det. Det gode prisnivået på aktiviteter og baneleie er avhengig av at anlegget blir brukt. Så ta frem racketen og book en time. Vi sees på banen!