Årsmøte 2023

Årsmøte 2023

Til medlemmene i Hønefoss Tennisklubb

15. februar 2023, Hønefoss

Innkalling til årsmøte i Hønefoss Tennisklubb 2023

Styret innkaller herved til årsmøte i Hønefoss Tennisklubb.

Årsmøtet avholdes 16.mars 2023 kl.18:00 i hallen på Ringerike Tennissenter Tyrimyrveien 5, 3515 Hønefoss.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 2.mars 2023 til styret@honefosstennis.no. Det ønskes at forslagsskjema utarbeidet av NIF brukes. Mal kan hentes ved følgende lenke: https://honefosstennis.no/download/mal-forslag-til-arsmote/

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på websiden under menyen Dokumentarkiv med følgende URL: https://honefosstennis.no/arsmote-2023/

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Hønefoss Tennisklubb i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Hønefoss Tennisklubb. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Vedtekter på Hønefoss Tennisklubbs lov. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan styre i Hønefoss Tennisklubb kontaktes på styret@honefosstennis.no.


Velkommen til årsmøte!

Vi håper at alle har anledning til å møtte opp, klubben trenger dere!
Med vennlig hilsen

styret