Vil du bli med?

Vil du bli med?

«Til medlemmene i Hønefoss Tennisklubb.

HTK oppfordrer/inviterer medlemmene sine å melde interesse å bli med i styret/arbeidsgrupper i klubben før årsmøtet 2023, 16.mars. I tillegg til generelt ønsker om å melde interesse i å delta i styret / utvalg ønsker Valgkomitéen spesielt å høre fra medlemmer som er interessert i kassererarbeid –økonomi/regnskap. Kasserer Peer Veiby går ut av styret på årsmøtet 16.mars.

Arbeidsoppgaver for kasserer i HTK overordnet innebærer oversikt og kontroll på klubbens økonomi, rutiner for økonomistyring (Poweroffice GO og Matchi), kontaktperson mot klubbens regnskapsfører og långivere, oppfølgning av støttemidler, oversikt og fakturering sponsormidler.

 Fra klubbens virksomhetsplan:

 • Kasserer har ansvar for driftsøkonomi, herunder innkreving av kontingenter, kursavgifter, salg av timer og utstyr.
 • Ansvar for økonomisk langtidsplanlegging, herunder investerings- og driftsbudsjetter. Ansvar for økonomi knyttet til arrangementer og aktiviteter utenom fast drift.
  • disponerer klubbens midler og har fullmakt til våre bankkontoer.
  • har kjennskap til kontoplan og fører regnskap i henhold til denne.
  • anviser utbetalinger sammen med leder.
  • har til enhver tid oversikt over lagets økonomiske situasjon og følger opp.
  • setter opp resultatregnskap ved sesongslutt og påser at dette blir revidert til årsmøtet.

 ———‐—–

HTK v/Valgkomiteen ønsker henvendelser/svar fra interesserte innen uke 9
Interesserte oppfordres å kontakte:
Valgkomitéen
v/Kurt E. Brinch <brinch.kurterik7@gmail.com> tlf. 900 87 876