Vil du bli med?

Vil du bli med?

«Til medlemmene i Hønefoss Tennisklubb.

HTK oppfordrer/inviterer medlemmene sine å melde interesse å bli med i styret/arbeidsgrupper i klubben før årsmøtet 2023, 16.mars. I tillegg til generelt ønsker om å melde interesse i å delta i styret / utvalg ønsker Valgkomitéen spesielt å høre fra medlemmer som er interessert i kassererarbeid –økonomi/regnskap. Kasserer Peer Veiby går ut av styret på årsmøtet 16.mars.

Arbeidsoppgaver for kasserer i HTK:

 • Overordnet oversikt og kontroll på klubbens økonomi
 • Rapportering (analyser) til styre og årsmøte
 • Rutiner og systemer for økonomistyring (Poweroffice GO og Matchi)
 • Fakturering (systemoppsett og oppfølgning av de som fakturerer)
  • Medlemskontingent, Privattimer, kurstimer, strengning, dropin, SFO, abonnementer m.v
 • Kontaktperson mot klubbens regnskapsfører (Økonomihuset)
 • Godkjenne utbetalinger
 • Oversikt over leverandører (avtalearkiv)
 • Oppfølgning og godkjenning lønninger
 • Kontaktperson långivere (Kommunalbanken og DNB)
 • Oppfølgning av støttemidler (MVA komp, LAN, Tippemidler, Strømstøtte osv)
 • Oversikt og fakturering sponsormidler
 • Forsikringsdekning (Gjensidige)
 • Prismatrise
 • Forefallende arbeid

 Fra klubbens virksomhetsplan:

 • Kasserer har ansvar for driftsøkonomi, herunder innkreving av kontingenter, kursavgifter, salg av timer og utstyr.
 • Ansvar for økonomisk langtidsplanlegging, herunder investerings- og driftsbudsjetter. Ansvar for økonomi knyttet til arrangementer og aktiviteter utenom fast drift.
  • disponerer klubbens midler og har fullmakt til våre bankkontoer.
  • har kjennskap til kontoplan og fører regnskap i henhold til denne.
  • anviser utbetalinger sammen med leder.
  • har til enhver tid oversikt over lagets økonomiske situasjon og følger opp.
  • setter opp resultatregnskap ved sesongslutt og påser at dette blir revidert til årsmøtet.

 ———‐—–

HTK v/Valgkomiteen ønsker henvendelser/svar fra interesserte innen uke 9
Interesserte oppfordres å kontakte:
Valgkomitéen
v/Kurt E. Brinch <brinch.kurterik7@gmail.com> tlf. 900 87 876